Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 86 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 59
Odsłon : 387462
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ W 2012 ROKU OLEJÓW, SMARÓW, PŁYNU DO CHŁODNIC I SPRYSKIWACZY ORAZ PŁYNÓW HAMULCOWYCH (05/P/12)

Zamówienia publiczne - Poniżej 209 000/ 5 225 000 euro

12.03.2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

20.02.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA 2.

17.02.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg nieograniczony 05/P/12
Nazwa

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  DOSTAWĘ  W  2012  ROKU   OLEJÓW, SMARÓW, PŁYNU DO CHŁODNIC I SPRYSKIWACZY  ORAZ PŁYNÓW HAMULCOWYCH

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 22.02.2012 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 22.02.2012 r. o godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

14 lutego 2012 r.

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 05/P/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 8,70 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 4,60 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Poniedziałek, 12 Marzec 2012 13:38)