Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 101 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 57
Odsłon : 398596
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW LAKIERNICZYCH, OGÓLNOBUDOWLANYCH, CHEMII TECHNICZNEJ (08/P/12)

Zamówienia publiczne - Poniżej 209 000/ 5 225 000 euro

1.03.2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg nieograniczony 08/P/12
Nazwa

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW  LAKIERNICZYCH, OGÓLNOBUDOWLANYCH, CHEMII  TECHNICZNEJ

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 21.02.2012 r., do godz.11:50

Otwarcie ofert w dniu 21.02.2012 r. o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

13 lutego 2012 r.

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 08/P/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 7,10 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 3,00 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Czwartek, 01 Marzec 2012 14:47)