Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 58
Odsłon : 399215
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ CZĘŚCI TRAMWAJOWYCH (04/P/12)

Zamówienia publiczne - Poniżej 209 000/ 5 225 000 euro

16.02.2012 r. - Dokonano wyboru ofert. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

7.02.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIE.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg nieograniczony 04/P/12
Nazwa

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA  DOSTAWĘ  CZĘŚCI  TRAMWAJOWYCH

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 14.02.2012 r., do godz.10:50

Otwarcie ofert w dniu 14.02.2012 r. o godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

6 lutego 2012 r.

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 04/P/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 8,10 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 4,00 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Czwartek, 16 Luty 2012 10:17)