PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE AUTO CASCO AUTOBUSÓW I POJAZDÓW GOSPODARCZYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W TORUNIU (01/P/12)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 86 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400355
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE AUTO CASCO AUTOBUSÓW I POJAZDÓW GOSPODARCZYCH MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W TORUNIU (01/P/12)

Zamówienia publiczne - Poniżej 209 000/ 5 225 000 euro

 

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Auto Casco autobusów i pojazdów gospodarczych MZK w Toruniu  (01/P/12)

30.01.2012 r. - Dokonano wyboru oferty. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: WYBÓR OFERTY.

23.01.2012 r. - Do Zamawiającego wpłynęły zapytania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZAPYTANIA

23.01.2012 r. - Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 26.01.2012 r. godz. 11:30 oraz wprowadził zmiany w SIWZ. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza: ZMIANY.

 

Wyszczególnienie

Treść

Postępowanie Przetarg nieograniczony 01/P/12
Nazwa

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Auto Casco autobusów i pojazdów gospodarczych MZK w Toruniu

Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert

Termin składania ofert do dnia 26.01.2012 r., do godz.11:30

Otwarcie ofert w dniu 26.01.2012 r. o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK

17 stycznia 2012 r.

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 01/P/12
Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA
Uwaga

Aby otrzymać papierową postać specyfikacji, należy przesłać wniosek z kserokopią dowodu wpłaty na rachunek bankowy nr 85 1240 4009 1111 0010 4319 5292 Banku PEKAO S.A. - Toruń - opłata 8,30 PLN. W przypadku odbioru osobistego opłata 4,20 PLN.

Autor/ osoba odpowiedzialna: Prezes Janusz Szymański

Redaktor: Paweł Trawiński

Zmieniony (Poniedziałek, 30 Styczeń 2012 08:09)