Przedmiot działalności
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400352
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przedmiot działalności

 

49, 31, Z Transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski
49,39, Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
42, 12, Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
71, 20, B Pozostałe badania i analizy techniczne
71, 20, B Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
52, 21, Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
96, 09, Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
85, 53, Z  Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy pilotażu
73, 12, Z Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach
93, 29, Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
47, 11, Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w
Niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojow i wyrobów tytoniowych
52, 10, A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
47, 30, Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47, 99, Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
sklepową straganami i targowiskami
43, 99, Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania
70, 22, Z Działalność wzakresie telekomunikacji bezprzewodowej!
Z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61, 20, Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68, 20, Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77, 12, Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77, 39, Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli
29, 32, Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów
silnikowych, z wyłączeniem motocykli
25, 62, Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
33, 14, Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33, 20, Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu wyposażenia
33, 17, Z naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
25, 61, Z obróbka metali i nakładanie powłok na metale
81, 29, Z pozostałe sprzątanie

 

Zmieniony (Poniedziałek, 02 Styczeń 2012 15:23)