Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

 12 września 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę części zamiennych napędu zwrotnicowego CSV 34.

Termin składania ofert: do 25.09.2018 do godz. 10:00.

Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

ZAPYTANIE OFERTOWE alt

Autor/ osoba odpowiedzialna: Paweł Bohdziewicz

Redaktor: Mikołaj Stefański