Zarząd
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 107 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 42
Odsłon : 400358
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Zarząd

Zarząd Spółki reprezentują :

Zbigniew Wyszogrodzki -  Prezes Zarządu
Piotr Rama -  Z-ca Prezesa ds. eksploatacyjno-technicznych

 Zarząd Spółki jest organem, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, do którego kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, a w szczególności:
-zgłaszanie Spółki do rejestru sądowego
-zgłaszanie zmian dotyczących Spółki w sądzie rejestrowym
-prowadzenie księgi udziałów
-składanie rocznych sprawozdań z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych
-zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników
-opracowywanie projektów planów wieloletnich i rocznych Spółki
-ustalanie projektów regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki oraz wnioskowanie zmian
-ustanawianie pełnomocnictw i prokury


 

 

Zmieniony (Wtorek, 27 Czerwiec 2017 15:44)