Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

28 września 2018 roku

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY (plik .pdf)

Informację o rozstrzygnięciu postępowania zamieszczono również na stronie postepowania w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9061


17 września 2018 roku

Zamawiający udzielił wyjaśnień treści zapytania ofertowego. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać na stronie zapytania w Bazie Konurencyjności Funduszy Europejskich:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9061


13 września 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zamieściła w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich ogłoszenie dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania”.

Poniżej zamieszczono łącze do podstrony zamówienia w Bazie Konkurencyjności:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9061

Autor/ osoba odpowiedzialna:
Wojciech Alfut

Redaktor: Mikołaj Stefański