Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

18 września 2018 roku

Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia o zamówieniu należy skorzystać z poniższego łącza:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik .pdf)

UWAGA! Informacje o ewentualnych zmianach ogłoszenia będą zamieszczane na stronie głównej przetargu (patrz zakładka "Zamówienia publiczne")

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor:
Mikołaj Stefański