Przetarg otwarty na realizację robót budowlanych dla przebudowy ul. Wielki Rów polegającej na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez dz. nr 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu (MZK.PZ-251-20/18)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 44
Odsłon : 400706
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na realizację robót budowlanych dla przebudowy ul. Wielki Rów polegającej na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez dz. nr 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu (MZK.PZ-251-20/18)

9 sierpnia 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na realizację zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ulicy Wielki Rów polegająca na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez dz. nr 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu”.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-20/18
Nazwa Przetarg otwarty na realizację zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ulicy Wielki Rów polegająca na budowie zjazdu publicznego z dz. nr 420/5 obr. 38 poprzez dz. nr 420/4 obr. 38 na dz. nr 421 obr. 38 w Toruniu”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 24.08.2018 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 24.08.2018 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

09.08.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-20/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański