Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405562
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na wymianę myjni portalowej w hali przeglądowo-warsztatowej wraz z dostawą, posadowieniem i podłączeniem systemu oczyszczania i obiegu zamkniętego wody do dostarczonej myjni (MZK.PZ-251-19/18)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

18 lipca 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na na realizację zadania: „Wymiana myjni portalowej w hali przeglądowo-warsztatowej  na terenie zajezdni autobusowej MZK w Toruniu Sp. z o.o. wraz z dostawą, posadowieniem i podłączeniem systemu oczyszczania i obiegu zamkniętego wody do dostarczonej myjni”.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-19/18
Nazwa Przetargu otwarty na na realizację zadania: „Wymiana myjni portalowej w hali przeglądowo-warsztatowej  na terenie zajezdni autobusowej MZK w Toruniu Sp. z o.o. wraz z dostawą, posadowieniem i podłączeniem systemu oczyszczania i obiegu zamkniętego wody do dostarczonej myjni”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 06.08.2018 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 06.08.2018 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

18.07.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-19/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański