Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II (MKZ.D-251-02/18-2)
Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 44
Odsłon : 400699
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II (MKZ.D-251-02/18-2)

18 lipca 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.D-251-02/18-2
Nazwa Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 23.08.2018 r., do godz. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 23.08.2018 r., o godz. 12:15

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

13.07.2018 roku

18.07.2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.D-251-02/18-2

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 18 Lipiec 2018 09:38)