Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405596
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę części zamiennych do tramwajów 122NbT, 121NbT i 122NbT DUO oraz 805Na (MZK.PZ-251-12/18)

13 sierpnia 2018 roku

Zamawiający rozstrzygnął postępowanie w poszczególnych częściach (w częściach A, B, C i D dokonanano wyboru najkorzystniejszych ofert; w części D postępowanie unieważniono). Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA alt


6 lipca 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę części zamiennych do tramwajów 122NbT, 121NbT i 122NbT DUO oraz 805Na.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-12/18
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę części zamiennych do tramwajów 122NbT, 121NbT i 122NbT DUO oraz 805Na
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 16.07.2018 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 16.07.2018 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

06.07.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-12/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Poniedziałek, 13 Sierpień 2018 10:17)