Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405597
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na wymianę myjni portalowej wraz z dostawą, posadowieniem i podłączeniem systemu oczyszczania i obiegu zamkniętego wody do dostarczonej myjni (MZK.PZ-251-07/18)

29 czerwca 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania: „Wymiana myjni portalowej w hali przeglądowo-warsztatowej  na terenie zajezdni autobusowej MZK w Toruniu Sp. z o.o. wraz z dostawą, posadowieniem i podłączeniem systemu oczyszczania i obiegu zamkniętego wody do dostarczonej myjni”.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-07/18
Nazwa Przetarg otwarty na realizację zadania: „Wymiana myjni portalowej w hali przeglądowo-warsztatowej  na terenie zajezdni autobusowej MZK w Toruniu Sp. z o.o. wraz z dostawą, posadowieniem i podłączeniem systemu oczyszczania i obiegu zamkniętego wody do dostarczonej myjni”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 17.07.2018 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 17.07.2018 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

29.06.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-07/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 29 Czerwiec 2018 20:06)