Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 95 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405575
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę części zamiennych i podzespołów do tramwajów 122NbT, 121NbT i 122NbT DUO oraz 805Na (MZK.PZ-251-04/18)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

22 czerwca 2018 roku

UWAGA! Zamawiający rozstrzygnął postępowanie w poszczególnych częściach, aby poznać wyniki przetargu należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERT / UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA alt


6 czerwca 2018 roku

Zamawiający odpowiedział na pytanie dotyczące treści SIWZ i dokonał modyfikacji treści SIWZ (część H rozdzielono na 2 części - Ha i Hb, przedłużono termin składania ofert do 13.06 2018 roku, do godziny 11:45). Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDŹ I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ alt

Poniżej udostępniono edytowalne wersje nowych specyfikacji asortymentowych dla części Ha i Hb:

Specyfikacje asortymentowe - załączniki do SIWZ nr 1Ha i 1Hb alt


29 maja 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę części zamiennych i podzespołów do tramwajów 122NbT, 121NbT i 122NbT DUO oraz 805Na.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-04/18
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę części zamiennych i podzespołów do tramwajów 122NbT, 121NbT i 122NbT DUO oraz 805Na
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 13.06.2018 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 13.06.2018 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

29.05.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-04/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 22 Czerwiec 2018 14:32)