Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405566
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na realizację zadania polegającego na wymianie zbiornika, relokacji dystrybutorów, dostawie dystrybutorów, wymianie instalacji podziemnej na stacji paliw znajdującej się na terenie zajezdni autobusowej (MZK.PZ-251-06/18)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

25 czerwca 2018 roku

Postępowanie unieważniono, aby uzyskać więcej informacji należy skorzystać z łącza:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA alt


5 czerwca 2018 roku

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ (zmiana warunków udziału w postępowaniu oraz terminów składania i otwarcia ofert). Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ alt


21 maja 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na „Wymianie istniejącego zbiornika 20 tys. l na 60 tys. l (dwukomorowy), relokacji dwóch istniejących dystrybutorów, dostawie dwóch nowych wielofunkcyjnych sześcionalewakowych dystrybutorów, wymianie instalacji podziemnej na stacji paliw znajdującej się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu”.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-06/18
Nazwa Przetarg otwarty na realizację zadania polegającego na „Wymianie istniejącego zbiornika 20 tys. l na 60 tys. l (dwukomorowy), relokacji dwóch istniejących dystrybutorów, dostawie dwóch nowych wielofunkcyjnych sześcionalewakowych dystrybutorów, wymianie instalacji podziemnej na stacji paliw znajdującej się na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów 220 w Toruniu”
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 14.06.2018 r., do godz. 11:45

Otwarcie ofert w dniu 14.06.2018 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

21.05.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-06/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Poniedziałek, 25 Czerwiec 2018 07:17)