Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405597
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II (MKZ.D-251-02/18)

Zamówienia publiczne - Sektorowe ustawowe

21 czerwca 2018 roku

Postępowanie unieważnionio, aby uzyskać więcej informacji należy skorzystać z łącza:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA alt


21 maja 2018 roku

Poniżej zamieszczono informację z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT alt


27 kwietnia 2018 roku

Zamawiający odpowiedział na pytanie do treści SIWZ i dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz terminów składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18.05.2018 roku do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2018 roku o godzinie 12:15. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

Odpowiedź na pytanie oraz modyfikacja treści SIWZ alt

Poniżej zamieszczono sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji alt


28 marca 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg nieograniczony MZK.D-251-02/18
Nazwa Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 18.05.2018 r., do godz. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 18.05.2018 r., o godz. 12:15

Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE oraz udostępnienia SIWZ na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

26.03.2018 roku

28.03.2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Aby przejść do podstrony z ogłoszeniem, skorzystaj z łącza: OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.D-251-02/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Czwartek, 21 Czerwiec 2018 07:54)