Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405597
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę osprzętu sieci trakcyjnej (MZK.PZ-251-02/18)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

16 marca 2018 roku

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach postępowania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERT alt


26 lutego 2018 roku

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ:

ODPOWIEDŹ alt


20 lutego 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę osprzętu sieci trakcyjnej.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-02/18
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę osprzętu sieci trakcyjnej
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 28.02.2018 r., do godz. 12:10

Otwarcie ofert w dniu 28.02.2018 r., o godz. 12:20

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

20.02.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-02/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 16 Marzec 2018 09:29)