Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405595
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę materiałów tramwajowej nawierzchni torowej (szyn, podkładów strunobetonowych, akcesoriów nawierzchni torowej oraz tłucznia granitowego) - MZK.PZ-251-01/18

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

28 marca 2018 roku

Zamawiający dokonał wyboru ofert:

WYBÓR OFERT alt


20 lutego 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów tramwajowej nawierzchni torowej (szyn, podkładów strunobetonowych, akcesoriów nawierzchni torowej oraz tłucznia granitowego).

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-01/18
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę materiałów tramwajowej nawierzchni torowej (szyn, podkładów strunobetonowych, akcesoriów nawierzchni torowej oraz tłucznia granitowego)
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 28.02.2018 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 28.02.2018 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

20.02.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-01/18

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Środa, 28 Marzec 2018 11:01)