Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 50
Odsłon : 405597
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na dostawę materiałów tramwajowej nawierzchni torowej - szyn, podkładów strunobetonowych, akcesoriów nawierzchni torowej oraz tłucznia granitowego - (MZK.PZ-251-03/17)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

7 kwietnia 2017 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach postępowania. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERT alt


23 marca 2017 roku

UWAGA! Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji SIWZ, w tym przedłużył termin składania ofert. Aby poznać szczegóły, należy skorzystać z łącza:

ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE SIWZ alt


16 marca 2017 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów tramwajowej nawierzchni torowej - szyn, podkładów strunobetonowych, akcesoriów nawierzchni torowej oraz tłucznia granitowego.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty MZK.PZ-251-03/17
Nazwa Przetarg otwarty na dostawę materiałów tramwajowej nawierzchni torowej (szyn, podkładów strunobetonowych, akcesoriów nawierzchni torowej oraz tłucznia granitowego)
Termin składania ofert,

Data otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 29.03.2017 r., do godz. 11:50

Otwarcie ofert w dniu 29.03.2017 r., o godz. 12:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

16.03.2017 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ MZK.PZ-251-03/17

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

Zmieniony (Piątek, 07 Kwiecień 2017 09:38)