Kto jest online
Naszą witrynę przegląda teraz 122 gości 
Statystyki
Użytkowników : 7
Pozycje : 59
Odsłon : 387470
Dane spółki
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł - opłacony w całości
Regon: 341227892 NIP: 8790177233

PostHeaderIcon Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego (02/P/16)

Zamówienia publiczne - Sektorowe pozaustawowe

28 stycznia 2016 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY alt

20 stycznia 2016 roku

UWAGA! Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie treści ust. 1 w paragrafie 4 wzoru umowy najmu (załącznik nr 12 do SIWZ). Poniżej zamieszczono łącze do szczegółowej informacji o dokonanej modyfikacji:

MODYFIKACJA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 12 DO SIWZ alt

15 stycznia 2016 roku

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w przetargu otwartym na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego.

Wyszczególnienie Treść
Postępowanie Przetarg otwarty 02/P/16
Nazwa

Przetarg otwarty na kompleksowe sprzątanie taboru tramwajowego

Termin składania ofert

Termin otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 25.01.2016 r. do godz. 12:45

Otwarcie ofert w dniu 25.01.2016 r. o godz. 13:00

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnienia specyfikacji istonych warunków zamówienia na stronie BIP MZK w Toruniu Sp. z o.o.

15.01.2016 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ 02/P/16

Aby przejść do podstrony ze specyfikacją, skorzystaj z łącza: SPECYFIKACJA

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański

 

Zmieniony (Czwartek, 28 Styczeń 2016 10:01)