Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

09.08.2018 roku

Aby pobrać specyfikację istotnych warunków zamówienia należy skorzystać z poniższego łącza:

SIWZ MZK.PZ-251-20/18 (archiwum .zip, rozmiar około 60 MB)

UWAGA! Odnośniki do odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikacji SIWZ będą zamieszczane na stronie głównej przetargu (patrz zakładka ""Zamówienia publiczne"")

Autor/ osoba odpowiedzialna: Zarząd Spółki

Redaktor: Mikołaj Stefański