Redaktor, kategoria artykułu, publikacja: patrz poniżej

28 września 2018 roku

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Aby poznać szczegóły należy skorzystać z łącza:

WYBÓR OFERTY (plik .pdf)

Informację o rozstrzygnięciu postępowania zamieszczono również na stronie postepowania w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9077


19 września 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. udzieliła wyjaśnień treści zapytania. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są na stronie postępowania w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9077 


13 września 2018 roku

MZK w Toruniu Sp. z o.o. zamieściła w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich ogłoszenie dotyczące zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Poniżej zamieszczono łącze do podstrony zamówienia w Bazie Konkurencyjności:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9077

Autor/ osoba odpowiedzialna: Wojciech Alfut

Redaktor: Mikołaj Stefański